Trắc nghiệm: bạn đã sẵn sàng học online?


Các khóa học trực tuyến (online) trở nên ngày càng phổ biến. Bạn đã theo học và hoàn thành khóa học online nào chưa? Để bắt đầu thì rất dễ, nhưng theo được đến cùng và hoàn thành nó thì không đơn giản. Theo nhiều thống kê, trung bình dưới 10% người học hoàn thành được khóa học online.

Bài trắc nghiệm này giúp bạn kiểm tra mức độ sẵn sàng của mình trước khi tham gia học online tại FUNiX hay bất kỳ đâu. Bài trắc nghiệm gồm 4 phần với tổng cộng hơn 50 câu hỏi (bắt buộc). Bạn sẽ cần khoảng 10 phút để hoàn thành. Bạn sẽ nhận được kết quả sau khi hoàn tất cả 4 phần. Trắc nghiệm này hoàn toàn ẩn danh, bạn không phải khai báo bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Các phần có chủ đề như sau:
- Phần A: Đánh giá về sự cam kết cá nhân và động lực học của bạn
- Phần B: Đánh giá về khả năng sử dụng công nghệ của bạn
- Phần C: Đánh giá về kỹ năng giao tiếp và sự ưu tiên
- Phần D: Đánh giá về các hệ thống hỗ trợ cá nhân khác mà bạn cần khi học

Nếu có bất kỳ ý kiến nào, xin bạn vui lòng liên hệ info@funix.edu.vn.

NEXT